Български посолства в чужбина и чужди посолства в България

Вижте какви услуги и съдействие можете да получите от българските дипломатически представителва в чужбина, контакти на посолствата.

pochivki-online-world-in-bg c

Контакти на българските посолства в чужбина и на чуждите посолствата в България

Вижте контактите на българските посолства в чужбина и чуждите посолства у нас, представени на сайта на Министерството на външните работи. Можете да видите контактите, които търсите, като посочите съответната държава.

MVnR-situacionen-centar-pochivki-online

Консулско съдействие и консулски услуги

Дипломатическите представителствата на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина.